TE WAENGA

Whakatipuranga

Ko te Whakatipuranga te akomanga whakamutunga i mua i te ekenga ki te kura tuarua, nō reira ko tēnei te akomanga ka whakarite i ngā tamariki mo taua taumata, he whakakopani i ngā akoranga me ngā wheako katoa no ngā taumata tau 1-8, me te timata ki te huri hei tuhinga roa, ko ngā mahi pangarau, ko ngā mahi panui, ko ngā kaupapa katoa me hohonu ake te ruku, ā, me kounga ake te ako! Ko Whaea Miria Haora, ko Whaea Ngarongo Tai ngā Pouako o te Akomanga nei. 

Takawaenga

Ko te akomanga Takawaenga he taumata ano, he ekenga ano. Ko tēnei akomanga ka timata te tamaiti te ruku ki ngā kaupapa ake o te kura, ka timata ngā mahi rangahou, he mitimiti i tēnei mea te kounga o te mahi, he whai whakaaro mōna ano, he timata ki te ako me te rawekeweke ki ngā kaupapa māori ake nei, he whakatō ki roto ki a ia ko wai ia, nōhea hoki ia. Ko Whaea Winirangi Nicholas, raua ko Whaea Te Atatohea Biel ngā Pouako o te Akomanga nei.