TE IHU

Wharenga

Ko ngā teina o te wharekura. Kua tipu mai i roto i te Kei me te Waenga o te waka. Ka aro nui rātou ki ngā mahi whakatūtuki i te NCEA tae noa ki te Taumata 3. Otirā, ka ako hoki rātou i ngā āhuatanga rerekē o roto i te wharekura.

Taurenarena

He wā tēnei kia tīmata ki te aro ki ngā mahi i roto i te ao kia kimikimi haere rātou i tō rātou ake huarahi. Kei te oti tonu ngā mahi NCEA, ā, kua timata hoki rātou ki te mahi i tō rātou tohu paetahi arā, ko te BMM.

Tuatea

Ko te roopu kua tutuki i te nuinga o ngā mahi NCEA tae noa ki te taumata 3. Kei te aro nui ki ngā mahi whai oranga i roto i ō rātou pakeketanga