Te Aho Matua

E kore au e ngaro he kākano i ruia mai i Rangiātea 

“Ko Te Aho Matua te tuāpapa o Ngā Kura Kaupapa Māori ” (www.rūnanga.co.nz).  
 
E ao ana te kōrero, ko Te Aho Matua te kaupapa o te waka nei o Tūmatakōkiri. Tuarua, ko ia anō hoki kei te pupuri i te hoe koa, e ārahi hoki ana i te Whānau hei kaiurungi matua. Ko ngā pou katoa o Te Aho Matua, te kawa o tō tātou kaupapa, me ngā Kaupapa Hohou (Kaupapa Here) ngā pou tikanga whakahaere. Mōkori anō kia ū, kia mau, kia whirinaki ngā akoranga katoa ki ēnei pou, kia tika ai te whakatere i tō tātou waka, i tō tātou kaupapa.
 

Te Pānga ki te Ao Mātauranga

He whānui ngā torotoronga ā Te Aho Matua. He nui ngā huarahi e taea ai te ākonga te whai. Me kuhu ko te Marautanga o Te Aho Matua hei hāpai i ngā kaupapa whakamahere, e hāngai tonu ana ki ngā whakaritenga o ngā kōwae huhua e puare ana ki te ao mātauranga.
 
Ka mutu ko Te Aho Matua he kawa, he amonga, hei pou whirinaki mō te ākonga, mō te kaiako, mō tewhānau i roto i ngā akoranga katoa kia tupu mai ai te ākonga i tōna taiao ake, i te hari me te koa, me te wairua mauritau.