Kōrero Tumuaki

Tena koutou

Kua rēhitatia te kura, kua māro te huarahi, kua eke taumata, kua timata te wharekura, kua rite tōna taha whare wānanga, kua puawai ngā paetahi, kua hoki mai ētahi o ngā tauira taketake hei kaiako, kua whai mokopuna hoki, engari mo te kura pūmau, wāhi tūturu kaore anō tēra kia tutuki. Heoi anō, he tauira tonu tēnei kaupapa. He tauira o te mana Māori motuhake, o te tino rangatiratanga, o te whai angitū ahakoa te poharatanga. Kua kite pai i roto i ēnei tau ka taea e te Māori ki te noho pūmau ia ki tōna kaupapa. Na te aroha, na te whanaungatanga, na te ngakaunui o ngā kuia me ngā koroua me te kore tūohu ka toa.

Ka toa hoki to tātou reo rangatira. Inaianei, kei konei he huarahi kia haere tonu mā te reo Maori, mai i te kohanga ki te kura kaupapa Māori, mai i te kura kaupapa ki te Wharekura, mai i te wharekura ki te wharewānanga, mai reira ki ngā tūngā mahi. I te timatatanga o Te Kura Kokiri, i kaha mea mai ngā mea kore whakapono - moumou wā te ako i te reo Māori, mā te reo Māori hoki, karekau he kura tuarua reo Māori, karekau he tūmomo mahi mo te reo Māori. Nā tātou te honore kia takahi tēra whakaaro kia kore e ara mai anō.

No reira koinei ngā kaupapa me whakanui. Me whakanui i to tātou Tauranga Moanatanga, me whakatairanga i to tātou reo, me hiki kia rewa te mana Māori motuhake, te tino rangatiratanga o ngā hapū. Me whakarite anō he rautaki tekau tau pea te roa, kia whanake haere, kia tutuki, whakamaua, kia tina. Tina. Hui e. Taiki e.


Pāpā Mark Nicholas