He Kura Whānau

Ina rā te nui o te haepapa ka uhia ki runga ki te whānau o te kura. Ka tahi ko te whakahaere i te kura kia tika me te ao Māori, kia pono ki te aho matua. Ā, ka tutuki tēnei ki ngā hui ā whānau e tū ai ki te kura ia mārama. Ko reira whakatau ai ngā whakaritenga katoa o te kura. He hui hiranga nui, no reira me tae mai ia whānau ki te hui.

Ka rua ko te hāpai ake i ngā mahi o te kura. He nui ngā wā e karangatia ai te whānau kia tae mai ki ngā kaupapa e haere ai te kura ki te tautoko. Tūturu ko ngā wānanga a te kura, tae rawa mai ki te taraiwa wene. No reira me mataara te whānau, kia rangona te karere, kotahi atu ki te whakautu i te karanga.