Akoranga ō Waho

No mua rā anō te whakapae ā te whānau o te kura – hei aha te waiho mā te Pukapuka te tamaiti e ako? Ko te ao tonu hei akomanga ma tātou. Ā, nō reira he nui tonu ngā mahi ako ō waho ake i te rūma tapawhā nei. Tūturu ko ētahi taonga a te iwi Maori hei mea ako i waho i te rūma.

‘Ki te tohe mai, kei hea taku mana moana, taku mana tangata? Anana!’

Ko te wānanga ‘Hoe te Moana’ he mea nui whakaharahara ki te māramataka o Te Kura Kokiri. Ko tōna, he taetae atu ki ngā marae maha o te moana, puta noa, me te ako i ngā kōrero hitori o ngā marae, o ngā wahi tapu. Ma reira e akona ai ngā kōrero whai hiranga o ia marae, e mana ai te pēpēha ‘Tauranga Moana, Tauranga Tangata’, e hāpaitia ai te whakatauki “He tamaiti akona ki te kāinga, tū ki te marae, tau ana.”

Kua pakia rawatia te kura nei e te ngutu mo tōna kaha haerere puta noa i te motu. Hua atu i te tae ki ngā marae katoa o te moana o Tauranga, “Ko te mea nui kia mōhio ngā tamariki ki o rātou ake iwi, hapū, whānau hoki.” No reira ko te tikanga kia whakahokia atu ia tamaiki ki tōna wā kāinga e te kura, kia ako hoki te kura i ngā kōrero a ngā iwi o waho ake i te moana.

Ā, he āhua rite tonu te kaupapa ki waho atu o te motu nei hoki. He tino hononga tā Te Kura Kokiri ki ngā moutere o te moana nui a Kiwa. Tūturu ko motu o Te Kuki Airani. Ā, e kaha kōrerotia ana te tū o tētahi peka o te kura ki runga o Aitutaki i te kaha hokihoki o te kura ki reira. Anei he whārangi i kaha whakamahia e ngā tauira hei tuku ripoata i tā rātou hokinga tata nei, i te Hōngongoi 2012 - http://www.facebook.com/TeHikoiKiTawahi2012.

He nui tonu ngā putanga o te kura ki motu kē. Kua tae he tira no te kura ki Ahitereiria, ki Tahiti, ki Hawaii, ki Rarotonga, ki Raiatea, ki Aitutaki, ki Kānata, ki Rapanui, ki Los Angeles, ki New Caledonia. Hui katoa ēnei, he Akoranga kaore e rite ma te Pukapuka, he mana anō tā te tae ā tinana atu.