He Kura Tomokia

Kia tomo mai koe ki te kura nei, ka tika kia mātua whakaae mai koe kia akona katoatia to tamaiti ki te reo Māori. Kia rumakina ia ki te ao Māori me ōna āhuatanga, ko te reo tēra, ko ngā tikanga, ka oti ko te āronga Māori kia puta atu ai ia hei raukura mo tōna iwi.

Kua piri atu te tukanga whakauru tamariki ā te kura ki runga ki te Taunga Tuhinga o te taunga ipurangi nei. Ā, mo konā kitea ai ngā mahi me oti kia uru mai tētahi ki te kura nei.

Ko te tikanga ia, mo te tomonga mai ā tētahi, ka pai tōna whānau ki te tautoko i a ia. He nui anō te haepapa ka tukuna ki te whānau o te kura. Kia tae mai ki ngā hui ā whānau ia marama, ā, kia tautoko i ngā kaupapa, i ngā mahi katoa o te kura. No reira, me taniwha hikuroa pea te tangata e pai ai tōna tomo mai.

Ko te kaupapa o te kura te mea nui atu. Ka tika kia kainga te kaupapa, kia moea te kaupapa, kia maimoatia te kaupapa, kia inumia te kaupapa mā reira ia e ora ai. Ā, kia kitea tēnei, ka māmā noa iho te tomonga mai.