Ngā Ohu Whakahaere

Kei te whānau tonu te mana whakahaere i te kura. Ā, hui ai te whānau ia marama kia whakariterite i ngā mahi katoa, i ngā kaupapa katoa o te kura. Ka tū ēnei hui ki te kura i ngā ahiahi o tētahi Tūrei. Nā, he mea nui kia tae mai ngā whānau katoa o te kura ki ēnei hui kia pai ai te waha i ngā nawe, i te tautoko rānei ki ēnei kaupapa hei pāinga ma te kura.

Ko raro i te huinga whānau ētahi ohu whakahaere hei wānanga i ētahi kaupapa ake, ā, ka tukuna atu i reira ki te hui whānau. He nui ngā ohu pēnei mo ngā kaupapa nui o te kura. He ohu whenua, he ohu ICT, he ohu kākahu, he ohu weene/pahi me ēra momo. Ā, ka purongo atu i reira ki te hui whānau. Mo te tomonga atu ki nei ohu, ka tuku noa i te ingoa ki tētahi hui whānau, ā, ka whakaaea, ka whakahēngia rānei.

Ina he pātai, he nawe anō rānei āu, tēna whakapā mai