To Tātou Kura

Ko Te Kura Kokiri he kura kaupapa Māori i te moana o Tauranga. Ko tōna he hāpai ake i te tamaiti kia tutuki ai, kia puawai katoa mai ai tōna pitomata hei painga mō Tauranga Moana, mo te iwi Māori whānui tonu. He kura ako i te tamaiti mai i te tau 1 ki te tau 13, ā, ka oti, he kura ako i te whānau whānui.

Tēra pea me kiia ake he kura pakanga mātou, kia eke ai te tamaiti ki ngā taumata teitei o te ao hurihuri nei mā te ao Māori. He kura manene, he kura REO MĀORI, ka oti he kura whānau. He nui tonu te mana o te whānau ki te kura, ā, māna ngā whakahaerenga katoa e whakamana.

Ko ‘Te Pae Tawhiti’ – “Kia whakapakari ai i ā tātou tamariki kia tū rangatira ai rātou i roto i to rātou ake ao”. A, ka tutuki pea tēnei

• ma te whakarato i ngā ahuatanga ako e arotau ana ki ngā tauira
• ma te whakarato i ngā āhuatanga ako e hāngai ana ki ngā hiahia, ki ngā pūmanawa o ia tamaiti me tōna whānau
• ma te whakapuaki i ngā āhuatanga ako kia Māori te tirohanga ki te ao
• ma te noho o te taiao ako hei āhuru mōwai

Ko Te Aho Matua te tuāpapa o Te Kura Kaupapa Māori o Te Kura Kokiri. Koia tonu te rapunga whakaaro e herea ai te katoa o ngā mahi o te kura me ona whānau. Māna mātou e tū motuhake ai atu i ngā kura auraki. Ka oti, he aronga ia mo te ako ā te tamaiti, e kotahi ai ngā kura ahurei o te motu i runga i te pono ko te painga atu tērā mo ngā tamariki.

He peka a Te Kura Kokiri nō te kāhui kura e kiia nei ko Te Wharekura o Tauranga Moana. He hononga kura tēnei hei whakakotahi i ngā kura o te moana e tohe ana kia rangatira ai te tū ā te tamaiti ki roto o Tauranga Moana, ā, kia whai mana anō ai te moana i tēnā, i tēnei tamaiti āna. I te wā nei, e whā ngā kura kua haumi mai ki tēnei kaupapa, ko Te Kura Kaupapa Māori o Te Kura Kokiri, ko Te Wharekura o Ngā Pāpaka o Rangataua, ko Te Kura o Te Haupapa Kohatu Motiti, me Te Aka ki Tāwhaki. Katoa ēnei he kura e noho ana i te maru o Te Wharekura o Tauranga Moana.

Te Nuinga Atu